Smeden Lundqvist i Sjötorp --- En levnadshistoria.

Nedtecknad av Ralf Espefält

 

Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet bodde och verkade i Sjötorp smeden Karl Lundqvist med familj. Han var min mormorsmorfar, av min mor ofta nämnd ”gammelmorfar”, och har en intressant levnadshistoria, som här kort återges. Materialet kommer från min egen släktforskning samt de hembygdsskrifter, som utgivits av Lyrestads hembygdsförening, bl a Sjötorpsboken och ”En gången tid”.

 

Karl föddes i Jönköping den 21 juli 1824, enligt födelse- och dopboken i Kristine församling som son till ogifta pigan Catharina Charlotta Rask, som i sin tur var dotter till soldaten Lars Rask och hans hustru Maja Johansdotter i Habo socken. Att kyrkobok-föringen inte var så noggrann den gången visas av att moderns förnamn på andra ställen i böckerna skrivs enbart Catharina eller Cajsa, medan man som efternamn ibland använder Larsdotter. I husförhörslängden för 1813-1827 framgår den nye församlingsmedlemmens existens endast av noteringen att pigan Cajsa Larsdotter vid Östra Trägård ”framfött ett oägta gossebarn”.

 

När Catharina i november 1829 gifte sig med hovslagargesällen Anders Lundqvist blev Karl adopterad av denne och fick efternamnet Lundqvist. Under uppväxten gick han i lära hos (adoptiv)fadern och nämns snart även han hovslagargesäll i husförhörslängden. När Karl var 10 år drabbades Jönköping av en koleraepidemi av sällsynt häftighet, i vilken farfadern hovslagaren Johan Lundqvist avled liksom även Karls fadder klockaren Mattias Lindqvist. Det finns i Kristine församlings dödbok en målande beskrivning av sjukdomens utbrott:

År 1834 den 4 augusti hitkom från Götheborg, der Cholera då rasade, åtskillige Comedianter hörande till Stockholms stora opera, bland dem var en vid namn Collberg, som insjuknade och dog här den 8 augusti och genom honom spriddes sedermera smittan kring hela staden. Sjukdomen började vanligen med uppkastning och diarrhé, hvarpå ögonen insjönko och blånad uppkom under dem, läpparne blefvo blå, händer och fötter blefvo blå och kalla med klibbig svett, pulsen afstannade och döden följde i början af sjukdomen, då han anföll med förfärlig häftighet, efter 3 à 4 timmar, sällan öfverlevde den sjuke 8 eller 12 timmar. Kunde den sjuke komma i stark svettning straxt och underhålla den var hopp om räddning.

Sammanlagt dog 511 personer i Kristine församling mellan 8 aug och 23sept, vissa dagar upp till 50 på en enda dag.

 

Anders Lundqvist med familj undkom koleran och bestod nu förutom av Anders, Catharina och Karl också av två döttrar: Emma Susanna född 1830 och Wilhelmina Clementina född 1833. Av ”mamsellerna Lundqvist” förblev Emma ogift och verkade som småskollärarinna medan Wilhelmina så småningom, vid 39 års ålder, gifte sig med sergeanten vid Skaraborgs regemente Linus Ljunglöf. Ingen av dem fick några barn men hade under några år ett fosterbarn från Stockholm. Det finns också noterat i Lyrestads husförhörslängd att Karls döttrar Emilia Susanna och Gustava i slutet av 1850-talet, då farmodern Catharina Rask ännu levde, vistades och gick i skola i Jönköping. Catharina levde till 1866 medan adoptiv- fadern Anders Lundqvist avled av bröstsjuka på ”arbetshuset” i Jönköping redan 1851.

 

År 1844 när Karl Lundqvist var 20 år flyttar han från Jönköping och dyker upp som ”Hofslagaregesällen Karl Lundqvist från Näset Lyrestad”, när han i Hassle den 1 nov 1846 gifter sig med den 10 år äldre Stina Johansdotter från Huvudgårdsängen i Berga, en och en halv månad efter att dottern Emilia Susanna fötts. Han är först noterad i Lyrestads husförhörslängd som bysmed vid Östergården Slättevalla, därefter som smed och slussvakt samt bosatt på Göta Kanalbolagets område i Sjötorp. År 1848 flyttar familjen till Pirud vid Säby i Berga socken, där Karl verkar som smed fram till 1855 då man flyttar tillbaka till Sjötorp. Han blir då slussvakt vid tredje slussen. Familjen växer och förutom Emilia Susanna får Karl och Stina fram till 1858 ytterligare fyra barn: Gustava född 1849 (som sedermera blev min mormorsmor), Carl Johan född 1851 men som avled redan 1858, Wilhelm född 1855, och Maria Charlotta född 1858 men död redan vid en månads ålder, endast 6 dagar efter brodern Carl Johans död. Av de överlevande barnen flyttar Emilia och Wilhelm så småningom till Göteborg, medan Gustava gifter sig med sjömannen Lars Johan Larsson från Torsö och bor kvar i Sjötorp i ett grannhus till föräldrarna.

 

Om verksamheten som smed i Sjötorp finns en hel del berättat i de skrifter, som hembygdsföreningen givit ut och där har följande hämtats. Familjen Lundqvist bodde i en liten stuga i hörnet av den nuvarande tomtfastigheten Sjötorp 2:118, ca 50m väster om det forna pensionatet. På andra sidan vägen mot sjösidan fanns smedja, mangelbod, tvättstuga och en liten ladugård. De flesta (alla?) byggnaderna är nu rivna. I ladugården brukade man ha en ko, som betade längs dikesrenarna på somrarna. Till vinterfoder skars vass i sjökanten. Josef Sjöberg minns också i Sjötorpsboken två svarta ”ullhundar” i två generationer: ”Max” och ”Dom”. Stugan som familjen bodde i hade en rosenhäck med skära rosor vid stuggaveln och på taket en skorstensförlängning av gjutjärn, som konstruerats av smeden Lundqvist och beställts troligen på Töreboda Gjuteri, som han brukade anlita. Skorstensförlängaren har avbildats på en teckning av Rune Lans (bild 3) och finns (fanns?) bevarad och uppställd på en liten höjd nära platsen för smedbostaden.

 

Från smedens verksamhet i övrigt berättas att det i mangelboden fanns en med gråsten tungt lastad dragmangel. Den uppläts för allmänt bruk för Sjötorps husmödrar, som här kunde mangla sina lakan efter tvätten. I köket hade han dragit in en vattenledning, där vatten kunde tappas med hjälp av en vanlig gårdspump, som var fastsatt i köksgolvet. Detta var troligen den första vattenledningen i Sjötorp. Som ett annat exempel på smedens mångkunnighet berättas att han i yngre år  tillverkat både en båt och en ångmaskin tillhörande den. Med båten gick han en del turer till Mariestad. Josef Sjöberg minns från sin barndom ångmaskinen, som då stod i smedjan.

 

I maj 1892 blev Karl Lundqvist änkeman, då hustrun Stina avled i influensa efter drygt 45 års äktenskap. Änkemanstillvaron blev dock inte så lång för redan 3 feb 1893 gifte den då 68-årige smeden om sig med den 18 år yngre Johanna Karlsdotter. Även äktenskapet med Johanna blev långt och Karl och Johanna hann med att fira silverbröllop, innan smeden Lundqvist avled den 23 aug år 1918 vid 94 års ålder. Johanna levde till den 23 jan 1925, då hon avled av en hjärnblödning. Ett foto av smeden Lundqvist, tyvärr skadat, finns bevarat i släktarkivet (bild 1) och ett annat av hans andra hustru Johanna (bild 2). 

 

    Bild 1. Karl Lundqvist              Bild 2. Johanna Karlsdotter    Bild 3. Skorstensförlängare